Emil Zola

Emil Zola urodził się 2 kwietnia 1840 roku w Paryżu. Jego ojcem był włoski inzynier – Francso Zola, matką zaś, córka niezamożnego rzemieślnika – Franciszka Emilia Aurelia Aubert. Po śmierci ojca sytuacja rodziny znacznie się pogorszyła. Emil wychowywał się
w bardzo skromnych warunkach w rodzinnym domu matki w miejscowości Aix – Plassans
w Prowansji.
W czasach szkolnych odkrył literaturę romantyków. Fascynację ich dziełami dzielił
z kolegami – Paulem Cezannem i Baptistinem Baille, dwójką przyjaciół, z którymi utrzymywał kontakt długo po opuszczeniu rodzinnych stron. Chłopcy poznali także utwory Wiktora Hugo – te miały w późniejszym czasie wywrzeć piętno na twórczości Emila Zoli.
W 1858 roku nędza skłoniła matkę Emila do przeprowadzenia się wraz z synem do Paryża. Romantyczny kult dzikiej przyrody, nie pozwala mu początkowo w pełni cieszyć się urokami wielkiego miasta, tęskni za Prowansją. Pierwsze lata w stolicy to czas bardzo trudny – Zola nie radzi sobie z obowiązkami szkolnymi, później następuje okres bezrobocia. (Swoje życie zawodowe rozpoczyna od niskopłatnej i nudnej pracy administracyjnej, którą szybko porzuca.) Dzieląc los biedaków, poznaje środowisko, z którego będą później wywodzić się bohaterowie jego powieści. Obserwacja paryskich środowisk plebejskich sprawia, że wizje, zaczerpnięte z literatury romantycznej, ustepują w wyobraźni Zoli obrazom rzeczywistości nędzy, a młody pisarz rezygnuje z twórczości poetyckiej, więcej uwagi zwraca na możliwości, które niesie proza. Czyta klasyków, krytykuje romantyków. Jego przyszłemu realizmowi rzeczywiście bardziej przysłuży się prosta forma, niż wyrafinowane uduchowione zdania.

Obserwacje, umiejętność zbierania informacji, wykorzystywane w pracy dziennikarza, przenikały do powieści Zoli. Po ukończeniu cyklu o rodzinie Rougon-Macquatów, podjął się pracy nad kolejnym – „Trzy miasta: Lourdes – Rzym – Paryż”. Śmierć, która nastapiła 28 września 1902 roku, nie pozwoliła pisarzowi na ukończenie innych planowanych projektów powieściowych. Jej przyczyną było zaczadzenie.